Forskning om hälsa

Har skogen någon betydelse för mitt välbefinnande och min hälsa ? 

Nu kan ett härligt boende nära naturen kombineras med deltagande i ett brett forskningsprojekt som är unikt i sitt slag. I samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö deltar tre skogligt belägna hotellanläggningar i detta forskningprojekt; Trakt Forest Hotel, Möckelsnäs och Eriksberg Hotel och Nature Reserve.

Positiva hälsofördelar på immunförsvar, hjärt- och kärlsjukdomar, andningsorgan, depression och ångest och stress har beskrivits med att vistas i skogen. Dock, för 200 år sedan bodde 90 procent av människorna i Sverige på landet och idag är det nästan tvärtom. Många av dagens stadsbor har förlorat kontakten med skogen och därmed uteblir också skogens möjligheter. Så kan vi inte ha det!

Var med och dela med dig av dina upplevelser i skogen för att vi ska kunna initiera och medverka till förbättringar och utveckling i verksamheter där barn och vuxna vistas såsom dagis, fritids, skola och äldreomsorg. Dina upplevelser kan hjälpa oss att utveckla hälsofrämjande insatser och göra människor i vår omgivning medvetna om skogens värde. Kanske kan skogsvistelser komma att skrivas ut på recept?

 

Delta i olika studier och få en återkoppling direkt efter

Som besökare kan du delta på olika sätt. Den första studien handlar om stressmätning och då bor man tre dagar i naturen. Det är en mätning och hälsokontroll före, under och efter vistelsen som genomförs med ett bärbart EKG som du bär i 3 dagar före din skogsvistelse och i 3 dagar under din skogsvistelse och där du själv kan följa utvecklingen via en app. För att kunna delta i denna studie behöver du vara på plats i 3 dagar, där varje dag består av minst 7 timmars vakentid.
I andra studier kan du delta efter att ha bott en natt och här kan även barn över fyra år delta. Då handlar det mer om mjuka värden där man utforskar upplevelsen och erfarenheten av sin natt i skogen. Det görs genom en muntlig intervju, enkät eller genom att man tar bilder under tiden i skogen. Efteråt får du en direkt återkoppling och det färdiga resultatet kan du få skickat per e-mejl, om du så önskar.

I samtliga studier betalar du hotellboendet som vanligt, men du som väljer att delta i hälsokontrollen i samband med att du bor 3 nätter på Trakt Forest Hotel. Genom att delta bidrar du till forskningen samt får en gratis hälsokontroll.

 

 

HÄLSOKONTROLL (FÖR PERSONER ÖVER 18 ÅR)

Ett deltagande i hälsokontrollstudien innebär att du 3 dagar före din vistelse i skogsboendet och 3 dagar under din vistelse i skogsboendet bär en mätare, som ser ut som ett band och som registrerar hjärtats arbete och mäter kroppens stress. Ur hjärtats signaler analyseras stressnivå via hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), sömnkvalitet och fysisk aktivitet. Mätningen kompletteras med en subjektiv symptomskattning som tagits fram av Karolinska Institutet (KEDS). Du får ditt eget resultat via företaget Linkura i en app som du installerat. En förutsättning för att kunna delta i denna studie är att du bär EKGmätaren minst 7 timmar vakentid i 3 dagar. Du bär mätaren hela tiden, även när du sover, och du ska ta av mätaren precis innan du ska åka hem. Du får mätaren hemskickat till dig första gången, denna mätare tar du sedan med dig till boendet och lämnar den i boendets reception. På boendet får du en ny mätare som du ska bära under din tid på boendet. Den här mätaren lämnar du i receptionen på boendet innan avresa. Se mer information och tillfrågan till att delta i studien i informationsbladet här:

 

Information till forskningsperson från Linneuniversitetet. Stressmätning – hälsokontroll

 

Information vuxna från 18 år. Stressmätning – hälsokontroll

 

Länk till anmälan

 

ENKÄTSTUDIEN (FÖR PERSONER ÖVER 4 ÅR)

Ett deltagande i enkätstudien innebär att du ska fylla i en enkät, om skogens betydelse för dig, när du kommer till boendet och en enkät precis innan du lämnar boendet. Enkäten tar ca 3-5 minuter att besvara. Du får en återkoppling på dina svar efter varje gång du besvarat och skickat svaren. Inskickat svar betyder att du samtyckt till att delta.

Du som är vårdnadshavare till barn mellan 4 och 14 år behöver godkänna att ditt barn är med i studien, finns två vårdnadshavare så ska båda godkänna. OBS Viktigt! Skriftligt samtycke till ditt barns deltagande finns i receptionen, så fråga efter det där samt lämna det påskrivna samtycket i den låsta lådan som är märkt med studien och finns i receptionen. Det är då bara den ansvarige forskaren som kan se att ditt barn deltagit i studien. Vi kan däremot inte koppla det till något svar. Så själva svaret som ditt barn ger kan inte kopplas till någon person. Läs informationen om studien tillsammans med ditt barn, så är ni alla införstådda med vad barnet deltar i. Om det behövs, fyll i enkäten tillsammans med ditt barn. Inskickat svar betyder att ni alla samtyckt till att barnet deltar. QR-koder till enkäterna hittar ni på en affisch när ni anländer till boendet. Se mer information och tillfrågan till att delta i studien i informationsbladet här:

 

Information barn 4-11 år. Enkätstudien
Information barn 12-14 år. Enkätstudien
Information barn 15-18 år. Enkätstudien

Information till forskningsperson från Linneuniversitetet. Enkätstudien.

INTERVJUSTUDIEN (FÖR PERSONER ÖVER 4 ÅR)

Ett deltagande i intervjustudien innebär att du och en forskare från Linnéuniversitetet, som är ansvarig för studien, kommer att samtala om vilken betydelse skogen har och skogsboendet haft för dig och vad det är i skogen som är av betydelse för dig. Intervjun tar ca 30-60 minuter.

Information barn 4-11 år. Intervjustudien
Information barn 12-14 år. Intervjustudien
Information barn 15-18 år. Intervjustudien
Information vuxna från 18 år. Intervjustudien

Information från Linneuniversitetet till forskningsperson. Intervjustudien

 

Skicka ett mejl till susanne.knutsson@lnu.se och skriv att du önskar delta i studien så kommer Susanne att ta kontakt med dig via mejl och bestämma tid och plats för en intervju.

 

FOTOSTUDIEN (FÖR PERSONER ÖVER 4 ÅR)

Ett deltagande i fotostudien innebär att du kommer att få ta 3 foton på saker i skogen som har betydelse för dig, som du tycker gör att du mår bra och 3 foton på saker som du inte mår bra av/som du mår dåligt av. Se mer information och tillfrågan till att delta i studien i informationsbladet här:

 

Information barn 4-11 år. Fotostudien
Information barn 12-14 år. Fotostudien
Information barn 15-18 år. Fotostudien
Information vuxna från 18 år. Fotostudien

Information från Linneuniversitetet till forskningsperson. Fotostudien.

 

När du tagit fotona ska du skicka dem på mejl till Susanne Knutsson susanne.knutsson@lnu.se som är ansvarig för studien. Skriv också i mejlet om du är man eller kvinna, flicka eller pojke och din ålder. Inskickade foton betyder att du samtyckt till att delta.

Du som är vårdnadshavare till barn mellan 4 och 14 år behöver godkänna att ditt barn är med i studien, finns två vårdnadshavare så ska båda godkänna. OBS Viktigt! Skriftligt samtycke till ditt barns deltagande finns i receptionen, så fråga efter det där samt lämna det påskrivna samtycket i den låsta lådan som är märkt med studien och finns i receptionen. Det är då bara den ansvarige forskaren som kan se att ditt barn deltagit i studien. Läs informationen om studien tillsammans med ditt barn, så är ni alla införstådda med vad barnet deltar i. Inskickade foton från dig som vårdnadshavare betyder att ni alla samtyckt till att barnet deltar.

 

Ta chansen till att kunna påverka och göra skillnad!

Detta är ett samarbete mellan Trakt Forest Hotel och Linnéuniversitetet (LNU) i  forskningsprojektet ”Skogen och dess hälsofrämjande värden och effekter”.

 

HOTELLANLÄGGNINGAR SOM DELTAR

Möckelsnäs herrgård är en historisk miljö med anor från 1600-talet med hotell, restaurang, konsthall och inspirationsträdgård. Här är man engagerade i forskning på olika plan. De har därför valt att placera Skogshus på en halvö i sjön Möckeln med rogivande närhet till skog och sjö. Husen är enkla och har ingen el eller rinnande vatten. Med panoramafönster mot skogen är man riktigt nära naturen och kan också laga sina måltider här.

Eriksberg Hotel & Nature Reserve är Skandinaviens största safaripark på 925 hektar med hjortar, visenter, vildsvin och mufflonfår som betar fritt tillsammans. Det havsnära området är en del i Unescos utsedda biosfärområde Blekinge arkipelag. Det finns olika naturboenden inne i safariparken – exempelvis Synvillan som svävar högt över marken med ett modernt uttryck och bekvämligheter eller bo i ett tidstypiskt torp utan el och vatten.

Trakt forest hotel erbjuder fem arkitektritade skogssviter som svävar på pelare över marken med öppen utsikt över orörd skog. Husen är skalen och här är man helt skyddad från omvärldens brus och i nära kontakt med naturen och djuren dygnet runt, året runt genom glasade partier. Inredningen är smakfull och sviterna har alla bekvämligheter och även en braskamin för kyliga dagar.

 

Ansvarig för projektet:
Susanne Knutsson
Fil. Dr, Docent, Specialistsjuksköterska Intensivvård
Inst. för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, 351 95, Växjö
Tel: 070-2067481 , e-post: susanne.knutsson@lnu.se