Vid en företagsbokning på Traktköket gäller följande bokningsregler: Vid bokningen meddelas antal bokade personer. Senast 7 dagar före ankomst meddelas exakt antal personer inklusive specialkost. Det antalet är bindande och kommer att debiteras.

För en privat bokning på Traktköket gäller följande bokningsregler: Vid bokningen meddelas antal personer samt specialkost. Vid bortfall pga sjukdom meddelas detta senast kl 9:00 samma dag som bokningen äger rum och betalas ej. Om antalet personer i bokningen understiger det anmälda antalet vid ankomst betalar sällskapet för alla anmälda.